Factores

Galician

Son varios os factores que inflúen na compostaxe: o tamaño do material, a relación carbono-nitróxeno, a aireación, a humidade, a temperatura. Nesta sección aprenderás como recoñecer un bo compost.

Section: