Proceso

Galician

Empezaremos por colocar o composteiro nun lugar adecuado. Unha vez escollido o lugar, pódese comezar a depositar no recipiente os restos orgánicos procedentes da cociña e do xardín o máis desmenuzados posible para favorecer a súa descomposición.

Section: