Factores

Son varios los factores que influyen en el compostaje: el tamaño del material, la relación carbono-nitrógeno, la aireación, la humedad, la temperatura. En esta sección aprenderás cómo reconocer un buen compost.

Spanish
Proceso

Empezaremos por colocar o composteiro nun lugar adecuado. Unha vez escollido o lugar, pódese comezar a depositar no recipiente os restos orgánicos procedentes da cociña e do xardín o máis desmenuzados posible para favorecer a súa descomposición.

Galician
Proceso

Empezaremos por colocar el compostador en un lugar adecuado. Una vez escogido el lugar, se puede comenzar a depositar en el recipiente los restos orgánicos procedentes de la cocina y del jardín lo más desmenuzados posible para favorecer su descomposición.

Spanish

Pages

Factores

Son varios os factores que inflúen na compostaxe: o tamaño do material, a relación carbono-nitróxeno, a aireación, a humidade, a temperatura. Nesta sección aprenderás como recoñecer un bo compost.

Proceso

Empezaremos por colocar o composteiro nun lugar adecuado. Unha vez escollido o lugar, pódese comezar a depositar no recipiente os restos orgánicos procedentes da cociña e do xardín o máis desmenuzados posible para favorecer a súa descomposición.

Que é

A compostaxe doméstica é o proceso de descomposición biolóxica da materia orgánica xerada no fogar, como son os restos de comida e podas, obtendo un produto final, o compost, que pode ser empregado como acondicionador de solos en xardíns e hortas das vivendas que o elaboran.

Vantaxes da compostaxe doméstica

A compostaxe doméstica ten grandes vantaxes sobre o medio ambiente, a economía e a sociedade, xa que a materia orgánica representa en torno ao 40 por cento da composición media da nosa bolsa de lixo.

Problemas e Solucións

O descoñecemento á hora de realizar un compost doméstico pode derivar na aparición de diversos problemas menores de fácil solución (mal cheiro, insectos, etc). Nesta sección explicamos como solucionalos.

Beneficios e Aplicacións

Lograremos depositar menos refugallos no contedor verde convencional, propiciando unha redución da frecuencia de recollida por parte dos servizos municipais e, por tanto, das emisións de CO2 derivadas do transporte.

Manual de compostaxe

Co manual serache moi fácil empezar coa compostaxe doméstica.

Unha historia sobre a Compostaxe

Compostar é bo, xa que protexemos, coidamos e amamos o noso planeta.

Experiencia Stop Motion

Experiencia Stop Motion: Compostaxe Doméstica.